Thanh Nguyen

Posted on: April 14, 2009

WASHINGTON – Is Bo a rescued dog or not? Did President Obama keep or break a campaign promise in picking the purebred as the family’s new pet?

[Có phải Bo là một con chó cần được cứu mạng hay không? Có phải Tổng thống Obama đã giữ lời hứa hay thất hứa (lúc vận động tranh cử TT) trong việc chọn một con chó giống như là một con vật cưng mới cho gia đình nầy?]

The “twists and turns” of the Portuguese water dog’s route to the White House make for the kind of intrigue that political junkies and the highly opinionated dog world delight in.

[“Sự đổi hướng của câu chuyện khác với lúc đầu mà người ta không ngờ tới và những thay đổi” về con đường đi tới (sống ở) tòa Bạch Ốc của con chó giống Bồ Đào Nha nầy đang giúp cổ vỏ cho loại mưu đồ bí ẩn mà những người ghiền về chính trị và (những người yêu mến)  chó đầy thành kiến và cố chấp rất lấy làm vui thích]

Barack Obama and his wife Michelle said during the presidential campaign that they had promised their two girls a dog after the election.

[Vào thời gian có vận động tranh cử vào năm ngoái, Barack Obama và người vợ Mitchell của ông đã cho biết rằng họ đã hứa cho hai đứa con gái của họ một con chó sau cuộc bầu cử]

The Obamas repeatedly said they wanted it to be a rescued dog such as one from a shelter. Their search was complicated by daughter Malia’s allergies, which would rule out many of the “mutts” the president has said he would prefer.

[Gia đình Obama đã nói đi nói lại rằng họ muốn con chó ấy phải là một con chó cần được cứu giúp, chẳng hạn như một con chó từ một nhà nuôi chó hoang vô thừa nhận, chó đi lạc chủ hay chó bị bệnh. Cuộc tìm kiếm của họ đã trở nên rất phức thạp bởi vì những bệnh dị ứng của cô bé Malia con gái của họ, chuyện bệnh hoạn ấy đã làm cho họ không thế chọn được “nhiều con chó” mà vị tổng thống nầy đã nói rằng ông rất ưa thích.]

Enter Bo, a 6-month-old puppy given up by his first owner and matched with the Obamas through his breeders. Because he was given up by his first owner as a poor fit and is now with his second owners, the Obamas, but never spent time in a shelter or with a rescue group, Bo is a “quasi-rescue dog,” says Wayne Pacelle, chief executive of The Humane Society of the United States.

[Bo là một con chó nhỏ 6 tháng tuổi mà chủ đầu tiên của nó đã từ bỏ và thích hợp với gia đình  Obama vì gia đình nầy muốn chọn loại chó Bồ Đào Nha hoặc Labradoodle (được biết là 2 loại chó không gây dị ứng cho trẻ em). Con chó nhỏ nầy bị người chủ đầu tiên từ bỏ (người chủ đầu tiên nầy là thượng nghị sĩ Kennedy, thuộc gia đình chính trị đầy huyền thoại bậc nhất nước Mỹ) vì không vừa vặn với ý thích và bây giờ nó về với người chủ thứ nhì, gia đình Obama, chú chó bị hất hủi và từ bỏ bởi gia đình thứ nhất nhưng chú lại chưa bao giờ từng sống một ngày nào trong nhà dành cho những con chó vô thừa nhận hay chưa từng bị bệnh hiểm nghèo để được ở với một đội chuyên chăm sóc cứu mạng các loài vật. Bo là một con chó tương tự và gần như được cứu mạng, viên giám đốc của Hiệp Hội Nhân Đạo của Hoa Kỳ ông Wayne Pacelle cho biết]

Here’s where the intrigue comes in:

[Đây là nơi mà mưu đồ bí mật bắt đầu:]

• Bo’s breeders happen to have bred Sen. Edward Kennedy’s Portuguese water dogs. The Massachusetts Democrat, an Obama friend and political ally, also acquired a pup from Bo’s litter. Bo’s breeders are fans of Obama and named Bo’s litter the Hope and Change litter.

[Những nhà nuôi chó giống sản sinh ra Bo ngẫu nhiên có được con chó Bồ Đào  Nha của Thượng nghị sĩ Ed Kennedy.  Người đảng viên đảng Dân Chủ ở Massachusetts, là một người đồng minh chính trị và là bạn của Obama, cũng có một con chó nhỏ từ giống chó Bồ đào Nha với Bo. Những người nuôi chó giống là những người ái mộ của Obama và đã đặt tên Bo là con chó “Hy Vọng và Thay Đổi” (một khẩu hiệu, một đặc tính mà Obama từng dùng và nói rất nhiều lần trong cuộc vận động tổng thống năm 2008 và 2007)]

• Bo’s first owner lives in Washington.

[Chủ đầu tiên của Bo sống ở Washington]

• Bo was returned to the breeder in early March, fitting the spring timeline the Obamas had given for their dog adoption.

[Bo được đem trả lại cho nhà nuôi chó giống vào đầu tháng 3-2009, vừa vặn với khoảng thời gian mùa Xuân mà gia đình  Obama dành cho việc phải xin một con chó]

• Kennedy and his wife Victoria helped line Bo up with the Obamas. Before moving into the White House, the pup spent nearly a month with the Kennedys’ dog trainer in Virginia.

[Thượng nghị sĩ Kennedy (xuất thân từ một gia đình đầy huyền thoại về chính trị ở Mỹ) và vợ của ông ta đã giúp chuẩn bị sẵn sàng Bo cho gia đình Obama. Trước khi di chuyển vào sống ở tòa Bạch Ốc, nơi làm việc và sống của tổng thống, con chó nhỏ nầy đã sống gần một tháng với người huấn luyện chó của gia đình Kennedy ở tiểu bang Virginia]

In fact, Bo is a gift to the Obamas’ daughters, Malia and Sasha, from the Kennedys, said Katie McCormick Lelyveld, a spokeswoman for Michelle Obama. The puppy officially arrives Tuesday.

[Thực tế, Bo là một món quà tặng cho hai cô con gái của Obama, Malia và Sasha, từ gia đình Kennedy, bà Katie McCormick Lelyveld một phát ngôn viên của Mitchell Obama. Con chó Bo chính thức đến sống với gia dình Obama vào thứ Ba]

“They were starting their search with shelter dogs, but when the Kennedys learned of this dog and offered it as a gift to the girls, they met the dog, it was a perfect fit for their lifestyle and for Malia’s health concerns,” she said, adding that the Obamas are making a donation to the Washington Humane Society. “Because this gift came before their pound search sort of was completed, they made a gift to some of the places they were looking.”

[Gia đình Obama đã bắt đầu cuộc tìm kiếm của họ bằng cách xem các con chó bị bỏ rơi, nhưng khi gia đình Kennedy biết được con cho nầy và đề nghị con chó ấy như một món quà tặng cho các cô gái, thế rồi họ gặp con chó, và con chó thật là hoàn hảo đối với họ và cho những quan tâm của họ về sức khỏe của Malia” bà phát ngôn viên cho biết thế, và thêm rằng gia đình Obama đã tặng tiền bạc đến cho Hội Nhân Đạo ở Washington. “Bởi vì món quà tiền bạc nầy được gởi đến hội trước khi sự tìm kiếm con chó đã hoàn tất. Gia đình  Obama cũng đã biếu quà (tiền bạc) tới một số trại súc vật vô thừa nhận mà họ đã từng đến đấy tìm kiếm chó “]  “sẽ dịch tiếp”

Still, conspiracy buffs might speculate that Bo was meant for the Obamas all along. Was his adoption engineered to look like a rescue — or at least blur the line to head off criticism that the Obamas had picked a purebred from a breeder?

The Humane Society‘s Pacelle acknowledged that the Obamas never flat-out promised to get a dog from a pound or rescue group. And the society has kind words for Obama on its Web site: “Thanks, Mr. President, for giving a second-chance dog a forever home,” it says.

“He’s in a gray area,” Pacelle said of Bo. “But I will say that many animal advocates are disappointed that he (Obama) didn’t go to a shelter or breed rescue group, partly because he set that expectation and because so many activists are focused on trying to reduce the number of animals euthanized at shelters, and there’s no better person to make the case to the American public that you can get a great dog from a shelter than the president.”

The group later removed its congratulatory message and replaced it with: “First Dog Unveiled. Concerns about impact on shelters, demand for breed as Bo makes his debut.”

Bo could be considered rescued, since he was removed from a situation that wasn’t working, said Cesar Millan, host of the National Geographic Channel‘s “The Dog Whisperer” and co-founder with his wife of a nonprofit foundation to help abused dogs.

To help Bo settle in, the Obamas should walk him a lot in the early days to bond with him, drain his energy and make him hungry for his meals, Millan said. That will give the dog a routine and help him see that the family is the source of his food, and he has to work for it, he said.

“The dog doesn’t know he just moved in with the president of the United States. The dog is going to say, `Who fulfilled my needs from day one, so who should I trust from day one?'” Millan said.

Bo’s breeder, Martha Stern of Boyd, Texas, said she doesn’t consider Bo a rescued dog. Owners of dogs from the kennel she and her husband run must sign contracts requiring them to return the dogs to the Sterns if they do not work out, she said. Bo went from his first home, in Washington, to the Kennedys’ trainer in Virginia, and now to the White House, she said.

Portuguese water dogs aren’t for everyone, Stern said. Known as PWDs, they tend to be high-energy “in-your-face” dogs that need a lot of attention, and their curly coats require a lot of maintenance, she said.

Stern said the first family did a lot of research and already knew the breed’s pros and cons, and that Victoria Kennedy was closely involved. Bo seemed like a good fit because the Obamas are an active family and have the resources to give him the training and other things he needs, Stern said.

“I wouldn’t say he’s excessively high in energy,” she said, but still a “little bit more than middle-of-the-road.”

“On a scale of five, he’s probably about three,” Stern said.

The dog’s non-shedding coat also makes him a good choice, given Malia Obama’s allergies.

Stern worries that puppy mills will try to capitalize on the Obamas’ dog choice and start churning out PWDs for an eager public. It’s the responsibility of good Portuguese water dog breeders to try to prevent that, she said.

As for Bo, he has already been neutered, Mrs. Obama’s spokeswoman said.

___

Portuguese Water Dog Club of America: http://www.pwdca.org/

The Humane Society of the United States: http://www.hsus.org/

Dear Mr. TH,

Thank you very much for this article. It is very interesting. I also want to thank about the translation, it helped me to understand the article much clearer. I hope you’ll post interesting articles like this one. Thank you.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: